Vi brinner för hållbarhet och spelansvar!

Vi heter Zenita Strandänger och Monica Medvall och har lång erfarenhet av att ha arbetat med hållbarhets- och spelansvarsfrågor i spelbranschen på strategisk och operativ nivå samt erfarenhet att leda stora projekt. Genom åren har vi skapat många relationer, kommunicerat och bidragit starkt till att utveckla ansvarsarbetet i organisationer samt inom nationella och internationella arbetsgrupper. Många av er känner oss från våra inflytelserika år med Svenska Spel. Nu fortsätter vi kampen för en hållbar spelmarknad genom att erbjuda våra tjänster med spelansvar och hållbarhet som rådgivare till aktörer inom spelbranschen och flera andra branscher. Vårt företag heter Strandänger & Medvall AB. I vår styrelse ingår vår bästa mentor Meg Tivéus, styrelseproffs med erfarenhet från spelbranschen bl a som VD för Svenska Spel. Vi är båda seniora konsulter och engagerar alltid medarbetare i utvecklingen. Detta för att få förankring och uppnå ett effektivt och framgångsrikt utvecklingsarbete. Vår bredd och erfarenhet gör att vi kan arbeta flexibelt och anpassat till olika verksamheter. Vi har beslutat att dela med oss av vår expertis inom följande områden:

  • Statusanalyser och konkurrentanalyser
  • Strategier och policies
  • Identifiering av hållbara utvecklingsmål relaterade till affären
  • Intressent- och väsentlighetsanalyser
  • Utbildning och forskningsrelaterat ansvarfullt spelande
  • Marknadsundersökning samt kommunikation
  • Certifiering

Läs mer om oss.

Genom åren har vi byggt upp och utvecklat spelansvar- och hållbarhetsarbetet i Svenska Spel och med vår kompetens starkt bidragit till hållbarhetsområdet i nationella och internationella arbetsgrupper

💭       💕

”För att ha framgång i dagens affärsmiljö måste du ha en kall hjärna, varmt hjärta och rena händer!”

Vi vet hur… Läs mer på våra sidor