Hållbart företagande ökar tillväxten och bidrar till en bättre värld!

Ett hållbart företagande är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Det handlar om att minska företagets negativa påverkan på vår jord men också se på vilket sätt företaget kan bidra positivt.

Bilden beskriver hur man jobbar med dessa tre dimensioner och därefter identifierar de globala målen kopplade till just din verksamhet:

Vi är övertygade att det är en konkurrensfördel och även bidrar till branschens anseende då kunder alltmer ifrågasätter och förutsätter att företag arbetar med hållbart företagande

Hållbarhet kan innebära flera områden som affärsetik och antikorruption, mångfald och jämställdhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljö.

Kan ditt företag få kontroll på vad, var samt vilken påverkan din verksamhet har i en exekutiv handlingsplan så innebär det att kunderna väljer ditt företag, attraktivare arbetsgivare och därmed ökad tillväxt.

Hållbarhetsmål: Biosfär > Samhälle > EconomiKälla: www.globalamalen.se
Förstora bild

 

Hur står det till med ditt företags hållbarhetsarbete?

Exempel på frågeställningar
 • Vilka lagar berör mitt företag?
 • Vet du var företaget har störst negativ påverkan?
 • Har du koll på företagets leverantörsled?
 • Har företaget en uppförandekod och hur följs den upp?
 • Har ni dialog med intressenter och vet vilken kännedom de har om ert Hållbarhetsarbete?
 • Känner medarbetarna till företagets Hållbarhetsarbete?

 

Vi hjälper till att identifiera förbättringar

Strandänger & Medvall erbjuder att hjälpa till med att göra en kartläggning / nulägesanalys för att kunna identifiera var eventuella gap finns eller också lämna råd till ert fortsatta arbete.

Det kan t ex vara alla delar eller utvalda delar enligt följande innehåll

 • Kartläggning / Riskanalys
 • Strategi/Policy
 • Handlingsplan
 • Mål, nyckeltal, uppföljning, analys
 • Identifiering av globala mål kopplat till verksamhet
 • Intressent- och väsentlighetsanalys
 • Kommunikation
 • Utbildning

 

Vi hjälper till att utbilda spelbranschen och andra verksamheter

Vi erbjuder också hållbarhetsutbildningar anpassat för såväl spelbranschen som andra verksamheter.

Alla kan bidra till en bättre värld både stort som smått. Vi lär er hur!

Exempel till innehåll
 • Omvärld/Trender
 • Vad är Hållbar utveckling?
 • Hållbarhetsperspektiven
  • 3 dimensioner
  • 7-8 hållbarhetsområden
  • Agenda 2030, Globala målen
  • Miljömålen
 • Vad behöver/kan vi ta hänsyn/hjälp av?
  • Aktuell lag
  • Policy/riktlinjer
  • Styrdokument
  • Standarder
 • Intressent och väsentlighetsanalys
 • Mål/KPI/Uppföljning
 • Handlingsplan