Vi har lång erfarenhet av hållbarhets- och spelansvarsarbete på strategisk och operativ nivå. Strandänger & Medvall AB arbetar med rådgivning inom hållbarhet och spelansvar. Läs mera om vår erfarenhet och kunskap:

Genom åren har vi byggt upp och utvecklat spelansvar- och hållbarhetsarbetet i flera spelbolag och andra branscher.  Vi har också med vår kompetens starkt bidragit till spelansvars- och hållbarhetsområdet i nationella och internationella arbetsgrupper.

Erfarenhet/Uppdrag

Zenita Strandänger

Zenita Strandänger

Zenita har under de senaste tio åren varit hållbarhetschef samt varit tillförordnad kommunikationschef under 2013. Därutöver haft chefspositioner inom säljavdelningar och utbildning för ombuden på Svenska Spel. Därutöver har hon även varit ordförande för SPER (Spelmarknadens Riksorganisation), styrelseledamot i CSR Sweden samt startat nätverket Hållbara Gotland där hon är ordförande.

Läs gärna mer på: Link till LinkedIn för Zenita Strandänger


Monica Medvall

Monica Medvall

Monica har under de senaste sex åren arbetat med CSR-strategi och internationella relationer, varav tillförordnad hållbarhetschef 2013. Hon har varit ansvarig för avdelningen omvärlds- och marknadsanalys under fem år.Hon var med och startade upp det internationella affärsområdet inom Svenska Spel. Ingått i SPERs (Spelmarknadens Riksorganisation) spelansvarsgrupp samt varit medlem i European Lotteries CSR and Responsible Gaming Working Group under flera år och medverkat till att ta fram branschens första CSR guidelines.

Läs gärna mer på:Link till LinkedIn för Monica Medvall


Meg Tivéus

Meg Tivéus

I vår styrelse ingår Meg Tivéus (numera styrelseproffs och bl a erfarenhet från spelbranschen som f.d. vd Svenska Spel) Hon bidrar med råd och stöd och är vår bästa mentor.Läs gärna mer på:Link till LinkedIn för Meg Tivéus

Firefox

Twitter feeds inte visas i Firefox? Besöka https://mzl.la/2BvWN5t