Att sälja spelprodukter är inte samma sak som att sälja mjölk!

Det har en baksida som företaget måste ta hänsyn till för att skapa ett Hållbart företag. Spel ska vara ett nöje men tyvärr så drabbas en del av spelproblem och kan ge allvarliga konsekvenser för individ och samhälle.

Genom att öka kunskapen om spelproblem skapar vi en bättre plattform för att kunna lära oss hur man kan förebygga spelproblem.

Idag har Spelbranschen en stor utmaning då förtroendet går ner. För ditt företag gäller det att ha kontroll på alla processer och skapa hållbara långsiktiga relationer med kunderna.

Steg ett är att vara compliant med lagen och steg två är att bestämma på vilken ambitionsnivå ditt företag vill vara.

Med över 15 års erfarenhet från att bygga och utveckla ansvarsfullt spelande är vi övertygade att vi har rätt kompetens för att hjälpa er med allt från strategi, policy, nyckeltal, utbildning, forskningsbaserat spelansvar, omvärldsanalys, kommunikation mm.

Ca 2 % har spelproblem och vissa spelformer har betydligt högre andel problemspelare och färre spelar värre i nästan hela världen

 

Vi hjälper till att identifiera förbättringar

Strandänger & Medvall erbjuder er hjälp med att börja från början med att göra en kartläggning / nulägesanalys för att kunna identifiera eventuella gap eller också lämna råd till ert fortsatta arbete.

Exempel på frågeställningar

 • Hur identifierar företaget riskspelande?
 • Har medarbetarna aktuell utbildning i spelberoende och kan hantera svåra samtal?
 • Hur ser era nyckeltal ut för uppföljning?
 • Har ni processer på plats så att spelansvaret lever?

 

Vi hjälper till att utbilda spelbranschen och andra verksamheter

Strandänger & Medvall erbjuder spelansvarsutbildningar anpassat för spelbranschen och andra verksamheter. Allt från spel om pengar, datorspel till skärmberoende.

Spelberoende är klassat som en sjukdom sedan tidigare och nu ska datorspelsberoende klassas som en psykisk sjukdom enligt WHO.

Är det sant att våra skärmar håller på att göra oss beroende? Dags att lära sig mer? Vi anpassar utbildningen efter behov!

I den nya spellagen och SpelInspektionens föreskrifter ska de spelföretag som får licens i Sverige genomföra en grundutbildning i spelansvar / spelproblem

Vi kan erbjuda en utbildning så att ni blir compliant till lagen.

Exempel på innehåll

 • Omvärld/Trender
 • Relevant lagstiftning
 • Identifiering
  • Kännetecken och symptom på spelproblem
  • Förekomst av spelproblem och spelberoende
  • Relationen mellan spelproblem, spelberoende och annat beroende
  • Förebygga spelproblem
  • Riskgrupper och riskabla spel
 • Hur påverkas anhöriga och samhället?
 • Spelreklam och Marknadsföring
 • Forskning
  • Risk- och Skyddsfaktorer
 • Unga och Spel
 • Datorspel/Skärmberoende
 • Stöd och hjälp