Balancing rocksStrandänger & Medvall arbetar inom följande områden:

Alla våra uppdrag har gemensamt att vi genom vår rådgivning och stöd bidrar till en positiv förändring.

Vår bredd och lång erfarenhet gör att vi kan arbeta situationsanpassat och välja forskningsbaserad metodik utifrån aktuellt uppdrag. Vi är båda seniora konsulter och engagerar alltid medarbetare i utvecklingen. Detta för att få förankring och uppnå ett effektivt och framgångsrikt utvecklingsarbete.